PALVELUT

Apua digitaalisissa teknologioissa ja toimintatavoissa. Tältä sivulta löydät muutamia tarjoamiani palveluita.

Ota yhteyttä ja selvitetään voinko auttaa sinua.

Miten voin auttaa?

Ohjelmistorobotiikka ja automatisointi

Ohjelmistorobotiikka (engl. RPA) on yksi keino parantaa liiketoimintaa automatisoimalla rutiinitöitä. Ohjelmistorobotiikkaa ei kannata käyttää kaikkeen ja sen avulla ei pysty ratkaisemaan kaikkia ongelmia. Ohjelmistorobotiikka voi kuitenkin toimia yhtenä merkittävänä osana automatisoinnin kokonaisuutta.

Autan automatisointistrategian suunnittelussa sekä ohjelmistorobotiikan hyödyntämisessä osana automatisointistrategiaa. Autan sinua myös ohjelmistorobotiikan käyttöönotossa sekä jalkauttamisessa.

  • Mietitkö automatisoinnin strategiaa?
  • Haluatko tietää, mitä hyötyä ohjelmistorobotiikasta olisi juuri sinun liiketoiminnallesi?
  • Haluatko tietää mihin ohjelmistorobotiikkaa kannattaa käyttää ja mihin ei?
  • Tarvitsetko sparraus-apua ohjelmistorobotiikan strategisessa suunnittelussa, käyttöönotossa ja jalkauttamisessa?

Voit olla vasta lähdössä liikkeelle ohjelmistorobotiikassa tai tehnyt jo muutamia toteutuksia. Ota yhteyttä, niin selvitetään voisinko minä auttaa sinua.

Tekoäly

Tekoäly

Tekoäly vaikuttaisi ratkaisevan kaikki maailman ongelmat, jopa sellaiset, joita ei ole olemassa. Joidenkin mukaan tekoälyn avulla yrityksesi kasvattaa siivet ja liiketoimintasi lähtee lentoon avaruuteen saakka!

Miten tälle voi sanoa ei?

Tekoäly-sanaa käytetään löyhästi. Tarkoituksella tai tahattomasti. Tekoälystä löytyy useita määritelmiä ja tutkijoillakin on erilaisia näkemyksiä asiasta. Näin ollen on vaikea tietää tai ymmärtää, mitä se oikein on, koska siitä löytyy useita määritelmiä.

Mitä tekoäly sitten on?

Vaikkei tekoälylle löydy yksiselitteistä määritelmää, voidaan tekoälyllä laajimmassa merkityksessään viitata koneisiin, jotka pystyvät oppimaan, järkeilemään ja toimimaan itsenäisesti. Kohdatessaan uusia tilanteita, koneet tekevät itsenäisiä päätöksiä. Eli nämä koneet toimivat samaan tapaan kuin ihmiset ja eläimetkin toimivat. Kuitenkaan tässä pisteessä ei tekoälysovellutusten suhteen olla ja tekoäly on enemmänkin apu-/tukiälyä, joka pystyy suoriutumaan hyvin rajatuista tehtävistä.

Tekoälyn hyödyntäminen osana liiketoimintaa on jo arkipäivää. Esimerkiksi erilaisista kehittyneet chatbotit ovat tekoälyn ilmentymiä.

Mietitkö sinä, miten tekoälyn avulla voisi kehittää liiketoimintaasi tai mistä lähteä liikkeelle?

Toimintatavat ja prosessit

Mikäli näitä ei ole olemassa, ei myöskään yritystä ole olemassa. Yrityksen koolla ei ole väliä. Voit olla kevytyrittäjä, toiminimi tai sitten yritys, joka on jo ollut pidemmän aikaa toiminnassa. Toimintatavat ja prosessit eivät välttämättä ole dokumentoituja, mutta kuitenkin ne ovat olemassa. Nämä kaksi asiaa ovat luonnollisesti tärkeitä, koska ne määrittävät käytännössä, miten yrityksesi toimii.

Sinä olet liiketoimintasi paras asiantuntija, mutta toisinaan ulkopuoliset silmät voivat antaa erilaisia näkökulmia.

Autan sinua prosessien määrityksessä, dokumentoinnissa, kehittämisessä sekä teknologian yhteensovittamisessa olemassa oleviin toimintatapoihin.

Projektit ja hankkeet

Autan sinua projektin suunnittelussa ja annan varmuutta projektien onnistumiselle. Autan sinua myös eteen tulevien ongelmien ratkaisemisessa.

Jos tarvitset sertifioidun projektijohtajan sparrausta, ota yhteyttä.

Konseptointi

Konsepti on ajatusten, toimintatapojen ja viestien kehikko sekä ohjekirja. Konsepti auttaa kirkkaassa viestinnässä ja markkinoinnissa. Konsepti toimii selkänojana ratkaisun toteuttamiseksi kohti tavoitetilaa.

Autan sinua yhdistämään liiketoimintasi tarpeet uuteen tai käytössä olevaan teknologiaan

Konseptin kuvaamisen lähtötilana toimii nykytila - miten tällä hetkellä toimitaan. Tavoitetilana toimii visio, johon pyritään pääsemään.

Tyypillinen projekti etenee seuraavasti:
1. Tehdään alkukartoitus nykyisestä tilanteesta sekä kuvataan tavoitetila
2. Alkukartoituksen jälkeen alkaa konseptiluonnoksen tekeminen nykytilanteesta tavoitetilaan pääsemiseksi.
3. Luonnos muotoutuu konseptiksi (etä)palavereiden ja yhteisen läpikäynnin avulla.
4. Loppujen lopuksi konsepti on valmis ja sinulla on selkänoja, johon tukeutua tavoiteltavaan tilaan pääsemiseksi.

Analyysipalvelu

Kuinka sinä käytät käytössä olevaa dataasi tällä hetkellä? Analyysipalvelu auttaa sinua hyödyntämään käytössä olevaa dataasi entistä paremmin.

Tyypillinen projekti etenee seuraavasti:

1. Kartoitetaan alkutilanne: millaista dataa sinulla on käytössä ja miten käytät sitä.

2. Teen pika-analyysin kartoituksen pohjalta ja annan suositukset, miten datan käyttöä voisi parantaa

Tämä on pika-analyysi ja joskus se itsessään jo riittää auttamaan sinua pääsemään eteenpäin.

Mikäli tämä vaihe ei vielä riitä vaan tunnet tarvitsevasi vielä lisää apua, niin seuraavaksi voimme ryhtyä tekemään hiukan kattavampaa analyysiä. Ota yhteyttä, mikäli haluat kuulla lisää!

verkkosivut

Palveluihini kuuluvat myös www-sivujen toteutus WordPressillä sekä Google Sitesillä. Verkkosivujen tulee toimia riittävän nopeasti ja skaalautua hyvin tietokoneella, tabletilla tai puhelimella selatessa.

Voin auttaa sinua toteuttamalla täysin uudet verkkosivut tai kehittämällä olemassa olevia verkkosivuja.

Klikkaa alla olevia kuvia, jos haluat tutustua muutamaan toteuttamaani referenssi-sivustoon.

enordo_screenshot
pokat_screenshot
Robotti-yhdistys